W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Łopuszno uzupełniającego naboru kandydatów organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie, publikujemy listę zgłoszonych kandydatów do w/w Rady.
  • Stowarzyszenie Chór Mieszany ,,GLORIA''- Lucyna Paszowska
  • Koło Łowieckie ,,SZARAK'' - Czesław Kolasa