W dniu 15 czerwca 2020 roku ruszył nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Wszystkie osoby zainteresowane odsyłamy do ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej.