Wzorem lat ubiegłych Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz zarządzeniem Nr 44 / 2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. ogłosiła konkurs pod nazwą: „Ukwiecona jednostka Gminy Łopuszno w roku 2020”. Celem konkursu jest troska o estetykę oraz zadbane, ukwiecone otoczenie przy siedzibach jednostek działających na terenie Gminy Łopuszno.
W konkursie wzięły udział gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty, dla których organem założycielskim lub prowadzącym jest Gmina Łopuszno, a mianowicie:   Żłobek Gminny w Łopusznie, Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Filia w Grabownicy, jak również świetlice w następujących miejscowościach: Czałczyn, Gnieździska, Lasocin, Eustachów, Piotrowiec, Rudniki i Snochowice.
Powołana stosownym zarządzeniem Nr 48 / 2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. komisja konkursowa dokonała w dniu 30 czerwca 2020 r. wizytacji i oceny aranżacji kwiatowych jednostek zgłoszonych w ramach konkursu. Przy ocenie komisja brała pod uwagę następujące kryteria: czystość i estetyka, aranżacja rabat kwiatowych, utrzymanie trawników, różnorodność gatunkowa oraz ukwiecenie okien i / lub balkonów.
Mamy zaszczyt poinformować, że laureatami konkursu pn.: „Ukwiecona jednostka Gminy Łopuszno w roku 2020” zostały następujące jednostki:
• I miejsce: Żłobek Gminny w Łopusznie;
• II miejsce ex aequo: Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Filia w Grabownicy;
• III miejsce ex aequo: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie oraz Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach.Serdecznie gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edycji konkursu, dziękując jednocześnie wszystkim jednostkom za ciekawe rozwiązania w zakresie kwiatowej aranżacji zmierzające do poprawy estetyki naszej Małej Ojczyzny, którą jest Gmina Łopuszno.                          

 W załączeniu udostępniamy fotorelację z przeprowadzonej przez komisję wizytacji.Ewelina Obarzanek

 Aneta Dudek

 Norbert Dudek

 Damian Rozmus

 Mateusz Walas