W dniu 16 czerwca 2020 roku Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Pan Stefan Bąk przekazał na ręce Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie Pana Mariusza Łuszczyńskiego środki ochrony osobistej zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID – 19.

Maseczki i płyny dezynfekujące zostały przekazane dla ośrodków pomocy społecznej z terenu gmin partnerskich tj.: Łopuszno, Bodzentyn, Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Mniów, Miedziana Góra, Pierzchnica, Sitkówka – Nowiny oraz na rzecz Regionalnego Centrum Wolontariatu.

W ramach projektu pn. „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” – realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1  Rozwój wysokiej jakości usług społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach – zakupione zostały za kwotę 178 tysięcy złotych środki ochrony osobistej w postaci:masek ochronnych, płynów i żeli do dezynfekcji rąk, kombinezonów ochronnych, rękawiczek ochronnych, termometrów i przyłbic ochronnych. Wartość środków ochrony przekazanych na rzecz Gminy Łopuszno wynosi blisko 15 tysięcy złotych.

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz skierowała serdeczne słowa wdzięczności oraz podziękowania w imieniu Mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny, podkreślając, że troska o ich zdrowie i bezpieczeństwo stanowi priorytet Samorządu Gminy Łopuszno.