Na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie powstała kolejna już w naszej gminie Otwarta Strefa Aktywności. Jest to miejsce dostępne dla wszystkich mieszkańców, wyposażone w plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Koszt wybudowania obiektu to około 80 tys. zł. Połowę kosztów pokryła Gmina Łopuszno, druga zaś pochodziła z Ministerstwa Sportu i Turystyki które dofinansowało tą inwestycję. W otwarciu strefy brali udział Senator RP Pan Krzysztof Słoń oraz Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Kierownik GOSW Sławomir Stelmaszczyk oraz Kierownik GOK Beata Starzyk.