W dniu 11 listopada 2019 r. w Łopusznie odbyły się gminne uroczystości z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych, władz kościelnych, poczty sztandarowe, delegacje młodzieży i placówek oświatowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz licznie przybyli Mieszkańcy Gminy Łopuszno.

Obchody rozpoczęły się wzruszającym koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Łopuszno pod kierownictwem Pana Jarosława Gołucha, co przyczyniło się do wykreowania doniosłej i niepowtarzalnej atmosfery wydarzenia. O godzinie 12 00 odprawiona została uroczysta Msza święta w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie. Następnie wszyscy uczestnicy obchodów na czele z pocztami sztandarowymi przy akompaniamencie orkiestry przemaszerowali pod budynek Internatu Powiatowego Zespołu Szkół.

Pod tablicą pamiątkową okolicznościowe kwiaty złożyła delegacja Gminy Łopuszno w osobach: Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, Przewodniczącej Rady Gminy Łopuszno Pani Zdzisławy Zimnej oraz Radnego Rady Gminy Łopuszno Pana Andrzeja Cieślickiego. Wiązanki będące dowodem wdzięczności i pamięci o bohaterach narodowych złożyli również przedstawiciele m.in.: Koła Armii Krajowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, młodzieży oraz placówek oświatowych działających na terenie Gminy Łopuszno.


Na zakończenie Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz skierowała słowa uznania wobec wszystkim osób zaangażowanym w organizację uroczystości i Mieszkańcom Gminy Łopuszno, solidaryzujących się w słusznej idei. Podkreśliła, że swoją codzienną postawą pełną zaangażowania i szacunku stanowić możemy prawdziwą inspirację do krzewienia w społeczności lokalnego patriotyzmu, promując wśród młodego pokolenia ważne i cenione społecznie wartości wśród których priorytetowe znaczenie ma poczucie tożsamości narodowej.

Wspólne spotkanie w dniu narodowego święta uświadomiło zgromadzonym jakim wielkim dobrem jest niepodległość kraju, gdyż ponadczasowe pozostają słowa wybitnego Polaka Marszałka Józefa Piłsudskiego, że „kto nie szanuje i nie zna swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” .

Relacja z uroczystych obchodów związanych z Narodowym Świętem Niepodległości przeprowadzanych w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie dostępna jest pod następującym linkiem: http://zsp5lopuszno.pl/obchody-swieta-niepodleglos...Opracował: Damian Rozmus

Baza zdjęć: Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie