Urząd Gminy w Łopusznie ogłasza nabór ofert z zapytaniem o cenę, dotyczących prowadzenia zajęć sportowych, w powiązaniu z profilaktyką uzależnień, dla dzieci i młodzieży.