Oświadczenie Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Łopusznie w sprawie skażenia wody na wodociągu Gnieździska

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców gminy, informuję, że decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach (z dnia 2018-07-06 znak:  SE Ia – 4261/235/18) o zamknięciu wodociągu Gnieździska nastąpiła na podstawie badań próbki wody pobranej na sieci w miejscowości Jedle. Próbki w tym dniu zostały pobrane w miejscowości Jedle o godzinie 9:30 i Grabownicy o 10:00.

Zawartość enterokoków stwierdzono w dniu 2018-07-06 tylko z próbki pobranej w miejscowości Jedle, w próbce w miejscowości Grabownica nie stwierdzono enterokoków ani bakterii coli.

Jako kierownik Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie (odpowiedzialny za sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie Gminy Łopuszno) na podstawie badań z próbki w miejscowości Grabownica podjąłem decyzję o wydaniu zakazu spożycia wody, w miejscowości Marianów i Jedle, do których została niezwłocznie dostarczona woda w przekonaniu, że woda z ujęcia w Gnieździskach wychodziła czysta i nie stanowi zagrożenia dla ludzi w pozostałych miejscowościach. Miejscowości Marianów i Jedle są na końcu obsługiwanej sieci.

Jednocześnie prowadziliśmy czyszczenie i dezynfekcję całego ciągu sieci. Trzy próbki pobrane w dniu 2018-07-09 (poniedziałek) w miejscowościach Jedle, Gnieździska i Grabownica nie wykazały zanieczyszczeń. Jednak w wyniku obaw mieszkańców korzystających z sieci podjąłem decyzję o dostarczaniu wody beczkowozami.

W celu potwierdzenia, że woda z wodociągu jest zdatna do spożycia, w załączeniu przedstawiam kopie z wyników badań, z dnia 04-07-2018 i 09-07-2018 r.


/-/ Jacek Palacz

Kierownik Samorządowego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Łopusznie