W dniu 27 maja 2019 roku w Sarbicach Drugich odbył się uroczysty odbiór wyremontowanej drogi. Odcinek mierzący około 1600 mb zyskał nową nawierzchnię, wykonano przepusty oraz bariery zabezpieczające. Wykonawcą zadania była firma „Fart”. Koszt inwestycji wyniósł 350 tys. zł. Gmina wsparła inwestycję kwotą 100 tys. zł. W odbiorze uczestniczyli: Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz, Członek Zarządu powiatu Cezary Majcher, Radny Powiatu Krzysztof Soboń, Radny Rady Gminy Wiesław Mazur, Sołtys wsi Sarbice Drugie Elżbieta Karykowska, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach oraz liczna grupa mieszkańców. Poświęcenia wyremontowanej drogi dokonał ks. Jacek Celuch.