Polecenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2020 roku