Polecenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2020 roku