W kwietniu bieżącego roku Gmina Łopuszno otrzymała pomoc finansową od Powiatu Kieleckiego na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych - rowów na terenie Gminy Łopuszno. W ramach przyznanej pomocy finansowej Gmina Łopuszno wykonała konserwację melioracji szczegółowej w Lasocinie rów melioracyjny R-D- 1024 mb, R-D5 - 72 mb, oraz w msc. Ewelinów, rów melioracyjny R-P - 600 mb. Do zakresu prac należało mechaniczne odmulenie dna rowu, profilowanie, wykaszanie i odkrzaczanie skarp. Starostwo Powiatowe w Kielcach dofinansowało prace kwotą 5000 zł.