W dniu 1 grudnia 2021 r. w zabytkowej kamienicy „Niemczówka” w Chęcinach, z udziałem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego i Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, odbyło się zawarcie międzygminnego porozumienia w celu opracowania i realizacji dokumentu pn. „Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Łopuszno, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030”. Rezultatem porozumienia ma być zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez gminy oraz skuteczna realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy samorządów.

Przywołane porozumienie międzygminne podpisali: Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pan Robert Jaworski, Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz Pan Mariusz Piotrowski, Wójt Gminy Sobków Pan Tomasz Chaja oraz Wójt Gminy Piekoszów Pan Zbigniew Piątek. Liderem koordynującym działania w ramach porozumienia będzie Gmina Chęciny.

Dnia 13 listopada 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która wprowadziła nowy instrument – strategię ponadlokalną, która jest dopełnieniem własnych strategii rozwoju samorządów.

Zawarte porozumienie ma zapewnić m.in. zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy zrzeszonych samorządów, a ponadto podnieść jakość funkcjonowania administracji publicznej w zakresie realizacji przedsięwzięć partnerskich. Pozwoli także wspólnie diagnozować problemy rozwojowe oraz wypracowywać sposoby ich rozwiązywania.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski zaakcentował podczas spotkania, że podejmowane przez gminy wspólne inicjatywy wynikają w dużej mierze z polityki Unii Europejskiej, ponieważ w nowej perspektywie finansowej, przed którą jesteśmy, tego rodzaju ponadlokalne działania będą szczególnie preferowane i wyżej oceniane.