Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Łopuszno !

Pragniemy zaprezentować najnowsze wydanie „Wieści Łopuszna”, aby tradycyjnie poinformować Państwa rzetelnie o najważniejszych inicjatywach, które udało się zrealizować w I kwartale 2021 roku. Nie ustajemy w realizacji naszych priorytetowych zamierzeń, dążąc do tego, aby wszelkie podejmowane dzięki doskonałej współpracy z Mieszkańcami Gminy Łopuszno działania i wkładany w nie wysiłek podnosiły komfort Państwa życia oraz wprawiały w zadowolenie i dumę z faktu wieloaspektowego rozwoju naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Łopuszno.

Wraz z redakcją życzę Państwu przyjemnej lektury naszego samorządowego pisma lokalnego.


Z życzeniami zdrowia i spokoju

oraz wyrazami najwyższego szacunku

Irena Marcisz

Wójt Gminy Łopuszno