Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Łopuszno !

Pragniemy zaprezentować najnowsze wydanie „Wieści Łopuszna”, aby poinformować Państwa rzetelnie o najważniejszych inicjatywach, które udało się zrealizować w III kwartale 2021 roku. Nie ustajemy w realizacji naszych priorytetowych zamierzeń, dążąc do tego, aby wszelkie podejmowane działania podnosiły komfort Państwa życia na co dzień oraz wprawiały w zadowolenie i dumę z faktu wieloaspektowego rozwoju naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Łopuszno.

Wraz z redakcją życzę Państwu przyjemnej lektury naszego samorządowego pisma lokalnego.

https://www.lopuszno.pl/assets/lopuszno/media/file...


Z życzeniami zdrowia i spokoju

oraz wyrazami najwyższego szacunku

Irena Marcisz

Wójt Gminy Łopuszno