Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Antonielowie informuje, że w dniu 16.07.2019r. z uwagi na przebudowę sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Łopuszno-Radoszyce w miejscowości Łopuszno w ciągu ulicy Kieleckiej od Nr 24 do Nr 6 w Wielebnowie, ul. Źródlana oraz w ciągu ul. Koneckiej od Nr12 do Nr 37, nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 8.30 do godziny 14.00. Prace montażowe wykonuje firma MULTIKOP-MS Gorlice.