Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Antonielowie informuje, że w dniu 17-09-2019r. (wtorek) z uwagi na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Eustachów Duży, Orczów, Okrajek oraz ul. Strażacka od nr 23a w stronę Eustachowa Dużego nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 830 do około godziny 1400.