Wójt Gminy Łopuszno w nawiązaniu do pisma otrzymanego od Starosty Kieleckiego z dnia 30 lipca 2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Łopusznie w dniu 4 sierpnia 2020 r.) w załączeniu udostępnia Mieszkańcom Gminy Łopuszno treść „Przewodnika o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przygotowany w ramach realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2018 – 2022” przyjętego na sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 5 marca 2018 r.