W dniu 13 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach została powołana Rada Seniorów Powiatu Kieleckiego. W jej skład weszli przedstawiciele poszczególnych gmin Powiatu Kieleckiego. Gminę Łopuszno w Radzie Seniorów reprezentuje Pani Elżbieta Czerwińska.

Więcej informacji uzyskać można pod następującym linkiem: https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Rada-Seniorow-zebrala-sie-po-raz-pierwszy/idn:9682