W 2018 r. Gmina Łopuszno podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja gminnego „Programu usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łopuszno na lata 2012-2032” w roku 2018 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach nr umowy 951/18 z 29 09.2018 r.

Na kwotę dotacji składają się:

Środki z WFOŚ i GW w Kielcach – 50 %kosztów kwalifikowanych zadania (14 201,57 zł.)

Środki Gminy Łopuszno – 50 % kosztów kwalifikowanych zadania(14 201,57 zł)

Udział mieszkańców – 0 %

W ramach zadania zostanie zutylizowane 109,580 ton odpadów zawierających azbest.