W dniu 12 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno III kadencji, w którym uczestniczyli radni wybrani w dniu 28 października 2019 roku oraz opiekunowie: p. Danuta Młynarska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, p. Aneta Błaszczyk – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, jak również p. Damian Rozmus, który w imieniu Urzędu Gminy w Łopusznie będzie miał przyjemność współpracy z młodzieżowymi radnymi.

Warto zaakcentować, że Młodzieżowa Rada Gminy Łopuszno jako organ konsultacyjny organów Gminy powołana została stosowną uchwałą Nr XXV/225/2017 Rady Gminy Łopuszno z dnia 22 czerwca 2017 r. (zmienioną następnie uchwałą Nr XXXVII/314/2018 Rady Gminy Łopuszno z dnia 16 października 2018 r.) w trosce o dobro młodzieży, mając na uwadze potrzebę aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w procesie budowania demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa, realizując ustawowy obowiązek wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród Mieszkańców Gminy Łopuszno, pragnąc zapewnić integrację środowisk młodzieżowych, dając młodym ludziom wpływ na kształt otaczającego ich świata, a przede wszystkim zapewniając realny udział w procesie decydowania o sprawach związanych z młodzieżą na terenie Gminy.


W trybie zarządzenia Nr 70/2019 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 20 września 2019 r. przeprowadzono w dniu 28 października br. wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno, w skład której weszli reprezentanci:

  • Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie w osobach: Bogumiły Krzyżyk, Sandry Kubicz, Julii Świercz, Wiktorii Twardowskiej, Karoliny Wawrzeńczyk, Michała Kwapisińskiego, Szymona Szymkiewicza;
  • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w osobach: Aleksandry Dudzińskiej i Natalii Paszowskiej;
  • Szkoły Podstawowej w Gnieździskach w osobach: Dominiki Ciszek i Piotra Kolasy;
  • Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w osobie Pawła Kota.


Spotkanie odbyło się w pozytywnej atmosferze konstruktywnego dialogu, zaś Młodzieżowi Radni Gminy Łopuszno dali się poznać jako osoby kreatywne, nad podziw zdolne, a zarazem przepełnione poczuciem empatii.

Gmina Łopuszno reprezentowana przez Wójta Panią Irenę Marcisz dołoży wszelkich starań, aby młodzi samorządowcy mieli stworzone realne perspektywy wyrażania własnych poglądów i wdrażania pomysłów, albowiem stanowią doskonałą przyszłość Gminy Łopuszno.

Informacje o wieloaspektowych działaniach podejmowanych przez Młodzieżowych Radnych Gminy Łopuszno będą na bieżąco udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Gminy Łopuszno.


Opracowanie: Damian Rozmus

Baza zdjęć: Młodzieżowa Rada Gminy Łopuszno