Gmina Łopuszno rozpoczyna realizację projektu pn. „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych”. Przetarg wygrała firma INERGIS S.A. z Częstochowy za kwotę 5.597.000,00 zł. Przedstawiciele wykonawcy przedłożyli wstępny zarys prac. Termin realizacji 226 instalacji fotowoltaicznych, 22 instalacji kolektorów solarnych, 136 instalacji pomp ciepła C.W.U. oraz 10 instalacji pomp ciepła C.W.U i C.O przewidziany jest do dnia 30.04.2020r.

W najbliższym czasie przedstawiciele firmy posiadający stosowne identyfikatory będą prowadzili inwentaryzację w poszczególnych gospodarstwach domowych. Prosimy o śledzenie strony urzędu gminy celem uzyskania szerszej informacji.


Osoby, które zdeklarowały chęć montażu instalacji w swoim gospodarstwie domowym proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Łopuszno celem poznania kosztu jednostkowego realizacji inwestycji. Konieczne będzie podpisanie umów o współfinansowaniu inwestycji oraz dokonanie wpłat należności. Realizacja montażu możliwa będzie dopiero po zawarciu umowy i dokonaniu wpłaty należności na rachunek urzędu.