Nie tylko kultywowanie pamięci o minionych wydarzeniach wpisanych w dzieje Polski, ale również dbałość o miejsca pochówku żołnierzy oraz uczestników powstań narodowych, poległych na frontach l i II wojny światowej to patriotyczny obowiązek nas wszystkich, dlatego też decyzją Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie sukcesywnie doglądają i porządkują cmentarze, otoczenie pomników i tablic pamiątkowych.

Z okazji zbliżającego się święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych przedstawiciele Samorządu Gminy Łopuszno zapalili symboliczne znicze i złożyli okolicznościowe kwiaty w miejscach pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie Gminy Łopuszno, albowiem pamięć o przodkach kształtuje nasz lokalny patriotyzm.

Wskazane działania wpisują się w propagowanie wartości patriotycznych na terenie naszej Małej Ojczyzny, którą jest Gmina Łopuszno.