W związku z utrzymującymi się upałami i prognozami pogody wskazującymi na wzrost temperatury Wójt Gminy Łopuszno Zarządzeniem Nr 43/2019 wprowadził skrócony czas pracy w Urzędzie Gminy w Łopusznie w dniach od 12 czerwca 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku.

W wyżej wymienionych dniach Urząd Gminy w Łopusznie będzie czynny w godzinach od 800-1400.