Starosta kielecki zaprasza na spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych