Drodzy Mieszkańcy Gminy Łopuszno !

Gmina Łopuszno aplikuje o udział w projekcie pod nazwą: „Pod biało – czerwoną”, który zakłada uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów poprzez sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w gminach na terenie Polski, których mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależy od szanownych mieszkańców.  Dzięki projektowi zamierza się wzmocnić ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Chcielibyśmy, aby biało – czerwona dumnie, przez cały rok, powiewała w sercach naszej kochanej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Łopuszno.

„Pod biało – czerwoną” to projekt, który uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. 

Aby dana gmina mogła wziąć udział w akcji, należy zebrać w terminie do dnia 11 listopada 2020 r. do godz. 23:59 odpowiednią (w przypadku Gminy Łopuszno 100 głosów) liczbę głosów poparcia online z użyciem udostępnionego linku:

https://bialoczerwona.www.gov.pl/.

Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, może być składany przez osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terenie danej gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego projektu dostępne są w udostępnianym regulaminie.

Serdecznie dziękuję za możliwe poparcie starań Gminy Łopuszno, co przyczyni się niewątpliwie do krzewienia lokalnego patriotyzmu.


Z życzeniami zdrowia i spokoju

oraz wyrazami najwyższego szacunku

Irena Marcisz

Wójt Gminy Łopuszno