Informujemy, że w SPZOZ GOZ w Łopusznie uruchomiony został punkt szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prosimy o kontakt telefoniczny w celu zapisania się na termin szczepienia pod następującymi numerami telefonów: 

41 39 14 027 lub 41 39 14 140.

Pod w/w numerami telefonów można zgłaszać zapotrzebowanie na transport oraz uzyskać więcej informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).