Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 października 2019 roku zmarł Pan Stefan Pastuszka, współautor wydanej w 2018 roku Monografii Łopuszna, polityk, historyk i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych, senator III kadencji, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Składamy głębokie wyrazy współczucia pogrążonej w żałobie rodzinie oraz przyjaciołom.