W dniu 18 czerwca 2020 roku odbył się uroczysty odbiór techniczny świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzeszów wybudowanej za kwotę blisko 600 tysięcy złotych na działce o numerze ewidencyjnym 44 wraz z niezbędnymi urządzeniami, w tym: zbiornikiem na ścieki sanitarne, instalacjami wewnętrznymi i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem obiektu.

W wyjątkowym dla społeczności lokalnej dniu uczestniczyli: Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie Pani Beata Starzyk, sołtys sołectwa Dobrzeszów Pan Tomasz Kowalczyk, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeszowie, wykonawca robót budowlanych Pan Bogdan Wójcik będący właścicielem firmy Hurtownia i Usługi Budowlane EKO BUD Bogdan Wójcik z siedzibą w Warszawie, inspektor nadzoru budowlanego Pan Stefan Wilczyński, jak również pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie odpowiedzialni merytorycznie za realizację przedmiotowej inwestycji.

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz podziękowała serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły się do budowy świetlicy w Dobrzeszowie, a w sposób szczególny sołtysowi sołectwa Dobrzeszów Panu Tomaszowi Kowalczykowi za piękną postawę pełną odpowiedzialności i godną naśladowania. Podkreśliła, że zrealizowana inwestycja niewątpliwie służyć będzie doskonale Mieszkańcom Gminy Łopuszno.