Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Łopuszno !

Oddając w Wasze ręce najnowsze wydanie „Wieści Łopuszna” korzystam z okazji, aby tradycyjnie poinformować Państwa rzetelnie o najważniejszych inicjatywach, które udało się zrealizować w III kwartale 2020 roku. Nie ustajemy w realizacji naszych najważniejszych zamierzeń, dążąc do tego, aby wszelkie podejmowane działania i wkładany w nie wysiłek podnosiły komfort Państwa życia na co dzień oraz wprawiały w zadowolenie i dumę z faktu rozwoju naszej wspólnej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Łopuszno.

Wraz z redakcją życzę Państwu przyjemnej lektury naszego samorządowego pisma lokalnego.


Z życzeniami zdrowia i spokoju

oraz wyrazami najwyższego szacunku

Irena Marcisz

Wójt Gminy Łopuszno