Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-dla-pszc...
ukazała się informacja, dotycząca pomocy dla pszczelarzy oraz rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 roku.

Rząd pomoże pszczelarzom oraz producentom rolnym, których uprawy zostały zniszczone w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2020 r. Ponadto, wsparcie w formie dopłat do oprocentowania kredytów będzie mogło dotyczyć również zakupu udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność dotyczącą przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.

Więcej informacji na temat wsparcia dostępne jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-dla-pszc...