Wprowadza się zakaz podlewania! Ogłoszenie w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociągu gminnego. Zakaz obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 roku do odwołania.