W  ramach realizacji umowy nr 21/2019 zawartą 9 kwietnia 2019 r. z Powiatem Kieleckim, z siedzibą w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce zakupiono 260 szt. drzew miododajnych z gatunku:

  • Jabłoń ( (Malus)   szt. 250
  • Klon jawor szt. 10

Nasadzenia drzewek miododajnych dokonano na działce o numerze ewidencyjnym: 107, obręb Józefina, 101, obręb Czartoszowy, 63 obręb Olszówka,91/2, 367/6, 368/2, 416/, 155/18 obręb Łopuszno, 310, 310 3/7, obręb Eustachów, 442/1 Jasień, 469 Gnieździska, 101 Czartoszowy