Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli2 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce