Drodzy Mieszkańcy Gminy Łopuszno !

W nawiązaniu do opublikowanego na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłoszenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów serdecznie zapraszam do zgłaszania kandydatur Osób zamieszkałych na terenie Gminy Łopuszno, którzy swoją codzienną postawą życiową przyczyniają się do wzmocnienia i rozwoju lokalnej polityki senioralnej.

Zgodnie z treścią przywołanego ogłoszenia zgłoszeń przedstawicieli mogą dokonać:

  • Rady Seniorów;
  • Uniwersytety Trzeciego Wieku;
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
  • organizacje pozarządowe mające w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów;
  • niezrzeszone grupy aktywnych seniorów w wieku 60 lat i więcej, działające wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniora, posiadających co najmniej dwie rekomendacje organizacji mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów.

Oferty należy przesyłać na adres e – mail: sek.rops@sejmik.kielce.pl; pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce z dopiskiem „Świętokrzyska Rada Seniorów” w terminie do dnia 28 stycznia 2020 roku.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ w Kielcach (tel. 41 342 – 16 – 92,41 342 – 13 – 88), jak również zawarte są w udostępnionych poniżej dokumentach dotyczących zakresu naboru oraz na stronie internetowej UMWŚ w Kielcach pod następującym linkiem:

https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-naboru-kandydatow-na-czlonkow-swietokrzyskiej-rady-seniorow/.