Urząd Gminy w Łopusznie informuję zainteresowanych mieszkańców, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.


Aby mieć możliwość bezpłatnego przekazania wskazanych odpadów specjalistycznym firmom należy złożyć odpowiedni wniosek.

Wzór wniosku jest dostępny, w:

  • Urzędzie Gminy Łopuszno
  • pobrać ze strony internetowej
  • otrzymać u sołtysa

Wypełnione wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Łopusznie w pok. Nr 10 do 3 października 2019 r. do godziny: 16:00.

Jednocześnie informuję, że po zebraniu wniosków od Państwa, zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji w/w zadania w NFOŚiGW w Warszawie z terminem realizacji do 30.11.2020 r.