Jest szansa, że w ciągu 6 lat na 72 hektarach gruntów, położonych na terenie gminy Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn powstanie zbiornik wodny „Wierna Rzeka”. Planowana od 2008 roku inwestycja jest obecnie niezbędna, by przeciwdziałać skutkom suszy i wzmocnić zasoby wód powierzchniowych. O przyspieszeniu prac związanych z przygotowaniem do inwestycji, wykupie gruntów i możliwych źródłach finansowania rozmawiano w poniedziałek podczas spotkania, zainicjowanego przez członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Jońcę.


W dyskusji wzięli udział członek Zarządu Mariusz Gosek, Małgorzata Sikora i Henryk Kaczmarski z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Rafał Kosiński dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządowcy: członkowie Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariusz Ściana i Cezary Majcher, zastępca wójta Łopuszna Wiesław Gałka, wójt Piekoszowa Zbigniew Piątek i wójt Strawczyna Tadeusz Tkaczyk.


– To niezwykle ważne przedsięwzięcie – powiedział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. – Obecnie nadzór nad jego realizacją spoczywa na Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Wracamy do projektu utworzenia na terenie trzech gmin: Łopuszna, Piekoszowa i Strawczyna zbiornika wodnego, który zabezpieczy nas przed skutkami ewentualnej suszy. Zbiornik ten zaplanowano na 72-hektarowe lustro wody, z pojemnością około 1 miliona metrów sześciennych wody, o głębokości 1,5 metra. Poza funkcją zabezpieczenia retencyjnego, może on pełnić też rolę zbiornika przeciwpowodziowego, a także niewątpliwej atrakcji turystycznej – dodał marszałek.


By zbiornik powstał, konieczna jest pilna analiza i wykup gruntów, przewidzianych jako teren zalewu. Obecnie wykupione jest około 75 procent terenu przyszłego zbiornika. Zadanie to spoczywa na samorządach gmin, które przejęte działki przekażą Powiatowi Kieleckiemu, będącemu reprezentantem Skarbu Państwa. Ponad 8 hektarów terenów pod przyszły zbiornik posiada także Województwo Świętokrzyskie.

– Konieczne jest też zaktualizowanie pod względem formalno-prawnym posiadanych dokumentów, pozwoleń, decyzji, bo zmieniły się przepisy, instytucje, zakresy uprawnień – wyjaśniła Małgorzata Sikora, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


– „Wierna Rzeka” ma być inwestycją zrealizowaną w myśl zrównoważonego rozwoju, łączyć będzie dbałość o dobro człowieka z poszanowaniem środowiska naturalnego. W planowanej inwestycji wybudowany zostanie zbiornik, zapory ziemne, ale przewidziana jest też przepławka dla ryb, wyspa dla ptaków, oczka wodne dla płazów, a rzeka Łososina zostanie wyregulowana bez pogorszenia walorów środowiskowych, bez betonowania jej dna i brzegów. Jeśli znajdą się pieniądze, powinniśmy zakończyć prace w ciągu 6 lat – dodała.


– Cieszy nas, że wraca się do pomysłu utworzenia tego zbiornika – powiedział Wiesław Gałka, zastępca wójta Łopuszna. – Zamierzamy wykorzystać ten teren nie tylko jako źródło wody, ale stworzyć też ciekawe pod względem rekreacyjnym i turystycznym miejsce w naszej gminie.


Jak podkreślił Henryk Kaczmarski, dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, kielecki zespół inwestycyjny doskonale zna dokumentację projektową, współuczestniczył w jej tworzeniu i jest gotowy, po wykupieniu wszystkich działek i zapewnieniu źródła finansowania, nadzorować przebieg prac przy budowie zbiornika.


Na chwilę obecną, w dobiegającym końca okresie wydatkowania unijnych funduszy, nie ma pieniędzy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na budowę zbiorników retencyjnych. Można jednak starać się o pieniądze z budżetu państwa, przewidziane między innymi w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Rolnictwa. Prognozowana w 2017 roku wartość projektu to około 20 milionów złotych. Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili konieczność znalezienia wsparcia w realizacji projektu zbiornika u świętokrzyskich parlamentarzystów.źródło: Echo Dnia (www.echodnia.eu)