Informujemy, iż nastąpiła zmiana w terminie zebrania wiejskiego dot. zaplanowania przedsięwzięć na rok 2021 ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Podewsie na rok 2021 zwołanego na dzień 31.08.2020 godz. 17:00. 

Nowy termin zebrania: 21.09.2020 r. godz. 17:00, miejsce spotkania: mieszkanie sołtysa .