Od poniedziałku, 16 marca do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

  • telefonicznie;
  • pocztą elektroniczną;
  • komunikatorem internetowym;
  • wideorozmową.

W  celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy przesłać skan wniosku wraz z oświadczeniem na adres: nieodplatnapomocprawna@powiat.kielce.pl, bądź pozostawić wypełniony wniosek w urnie znajdującej się przy punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie oczekiwać na telefonicznie wyznaczenie terminu porady wybranym sposobem porozumiewania się na odległość. Prawnik lub doradca obywatelski podejmuje z Państwem kontakt w wyznaczonym dniu, godzinie i formie. 

 Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 041 200 17 85.


https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Zmiany-w-udzielaniu-nieodplatnych-porad/idn:7501.html