Drodzy Mieszkańcy i Goście Gminy Łopuszno !

Wielkanoc stanowi czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i bliźniego.

Życzymy, aby zbliżające się Święta Wielkanocne przyniosły Państwu upragnione zdrowie, radość oraz nieodzowną życzliwość, by stały się jednocześnie źródłem wzmacniania ducha.

Niechaj Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Wasze Rodziny pokojem, miłością i wiarą, wzbogaci prawdziwą siłą w pokonywaniu trudności dnia codziennego i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość


życzą

Zdzisława Zimna

Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie

oraz

Irena Marcisz

Wójt Gminy Łopuszno