Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Łopuszno 2017r.

Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opak. wielomateriałowe odpady biodegradowalne - 1 x / m-c Zmieszane odpady komunalne - z częstotliwością 1 x / m-c dla zabudowy jednorodzinnej

2 PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA:

Gnieździska, Eustachów Duży, Fanisławice, Fanisławiczki, Marianów Duży, Marianów Mały, Michala Góra, Orczów, Ruda Zajączkowska

9.I, 13.II, 13.III, 10.IV, 8.V, 12.VI 10.VII, 14.VIII, 11.IX, 9.X, 13.XI, 11.XII

2 CZWARTEK MIESIĄCA 

Antonielów, Barycz, Ewelinów, Huta Jabłonowa, Jasień , Jedle, Krężołek, Lasocin, Łopuszno ul. Imielnia, Naramów, Nowa Skałka, Przegrody, Rudniki, Skałka Polska,

12.I, 9.II, 9.III, 13.IV, 11.V, 8VI 13.VII, 10.VIII, 14.IX, 12.X, 9.XI, 14.XII

3 ŚRODA MIESIĄCA 

Czałczyn, Grabownica, Józefina, Olszówka, Sarbice Drugie, Sarbice Pierwsze, Wielebnów, Zasłońce

18.I, 15.II, 15.III, 19.IV, 17.V, 21.VI 19.VII, 16.VIII, 20.IX, 18.X, 15.XI, 20.XII

3 PIĄTEK MIESIĄCA

Czartoszowy, Dobrzeszów, Nowek, Piotrowiec, Podewsie, Snochowice,

20.I, 17.II, 17.III, 21.IV, 19.V, 16.VI 21.VII, 18.VIII, 15.IX, 20.X, 17.XI, 15.XII

4 PIĄTEK MIESIĄCA: 

Eustachów Mały, Łopuszno

27.I, 24.II, 24.III, 28.IV, 26.V, 23.VI 28.VII, 25.VIII, 22.IX, 27.X, 24.XI, 22.XII


Na terenie Gminy Łopuszno 31 sierpnia 2017 roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.


!!! UWAGA! ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7:00 W DNIU ODBIORU !!!