Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opak. wielomateriałowe odpady biodegradowalne – 1 x / m-c

Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością 1 x / m-c dla zabudowy jednorodzinnej


Styczeń - Czerwiec


1 PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA:

Gnieździska, Eustachów Duży, Fanisławice, Fanisławiczki, Marianów Duży, Marianów Mały, Michala Góra, Orczów, Ruda Zajączkowska

7.I, 4.II, 4.III, 1.IV, 6.V, 3.VI

2 PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

Antonielów, Barycz, Ewelinów, Huta Jabłonowa, Jasień , Jedle,Krężołek, Lasocin, Łopuszno ul. Imielnia, Naramów, Nowa Skałka,Przegrody, Rudniki, Skałka Polska,

14.I, 11.II, 11.III, 8.IV, 13.V, 10.VI

3 ŚRODA MIESIĄCA

Czałczyn, Grabownica, Józefina,Olszówka, Sarbice Drugie, Sarbice Pierwsze, Wielebnów, Zasłońce

16.I, 20.II, 20.III, 17.IV, 15.V, 19.VI

3 PIĄTEK MIESIĄCA

Czartoszowy, Dobrzeszów, Nowek, Piotrowiec, Podewsie, Snochowice,

18.I, 15.II, 15.III, 19.IV, 17.V, 21.VI

4 PIĄTEK MIESIĄCA:

Eustachów Mały, Łopuszno

25.I, 22.II, 22.III, 26.IV, 24.V, 28.VI

UWAGA!

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7:00 W DNIU ODBIORULipiec - GrudzieńHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA ŁOPUSZNO 2019 ROK

Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opak. wielomateriałowe odpady biodegradowalne – 1 x / m-c

Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością 1 x / m-c dla zabudowy jednorodzinnej

1 PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA:

Gnieździska, Eustachów Duży, Fanisławice, Fanisławiczki, Marianów Duży, Marianów Mały, Michala Góra, Orczów, Ruda Zajączkowska

1.VII, 5.VIII, 2.IX, 7.X, 4.XI, 2.XII

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – 30 WRZESIEŃ 2019

2 PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

Antonielów, Barycz, Ewelinów, Huta Jabłonowa, Jasień , Jedle,Krężołek, Lasocin, Łopuszno ul. Imielnia, Naramów, Nowa Skałka,Przegrody, Rudniki, Skałka Polska,

8.VII, 12.VIII, 9.IX, 14.X, 16.XI - SOBOTA, 9.XII

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – 30 WRZESIEŃ 2019

3 ŚRODA MIESIĄCA

Czałczyn, Grabownica, Józefina,Olszówka, Sarbice Drugie, Sarbice Pierwsze, Wielebnów, Zasłońce

17.VII, 21.VIII, 18.IX, 16.X, 20.XI, 18.XII

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – 30 WRZESIEŃ 2019

3 PIĄTEK MIESIĄCA

Czartoszowy, Dobrzeszów, Nowek, Piotrowiec, Podewsie, Snochowice,

19.VII, 16.VIII, 20.IX, 18.X, 15.XI, 20.XII

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – 30 WRZESIEŃ 2019

4 PIĄTEK MIESIĄCA:

Eustachów Mały, Łopuszno

26.VII, 23.VIII, 27.IX, 25.X, 22.XI, 27.XII

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – 30 WRZESIEŃ 2019

UWAGA!

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7:00 W DNIU ODBIORU

……………………………………………………………………………………………………………………………..