Poniżej w załączeniu publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres od kwietnia do grudnia 2021 roku.