HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA ŁOPUSZNO 2018 ROK

Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opak. wielomateriałowe odpady biodegradowalne – 1 x / m-c

Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością 1 x / m-c dla zabudowy jednorodzinnej


1 PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA:

Gnieździska, Eustachów Duży, Fanisławice, Fanisławiczki, Marianów Duży, Marianów Mały, Michala Góra, Orczów, Ruda Zajączkowska


8.I, 5.II, 5.III, 7.IV(sobota), 7.V, 4.VI, 2.VII, 6.VIII, 3.IX, 1.X, 5.XI, 3.XII

29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE


2 PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

Antonielów, Barycz, Ewelinów, Huta Jabłonowa, Jasień , Jedle,Krężołek, Lasocin, Łopuszno ul. Imielnia, Naramów, Nowa Skałka,Przegrody, Rudniki, Skałka Polska,


8.I, 12.II, 12.III, 9.IV, 14.V, 11.VI, 9.VII, 13.VIII, 10.IX, 8.X, 12.XI, 10.XII

29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE


3 ŚRODA MIESIĄCA

Czałczyn, Grabownica, Józefina,Olszówka, Sarbice Drugie, Sarbice Pierwsze, Wielebnów, Zasłońce


17.I, 21.II, 21.III, 18.IV, 16.V, 20.VI, 18.VII, 18.VIII (sobota), 19.IX, 17.X, 21.XI, 19.XII

29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE


3 PIĄTEK MIESIĄCA

Czartoszowy, Dobrzeszów, Nowek, Piotrowiec, Podewsie, Snochowice,


19.I, 16.II, 16.III, 20.IV, 18.V, 15.VI, 20.VII, 17.VIII, 21.IX, 19.X, 16.XI, 21.XII

29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE


4 PIĄTEK MIESIĄCA:

Eustachów Mały, Łopuszno


26.I, 23.II, 23.III, 27.IV, 25.V, 22.VI, 27.VII, 24.VIII, 28.IX, 26.X, 23.XI, 28.XII

29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWEUWAGA! ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7:00 W DNIU ODBIORU


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA ŁOPUSZNO 2018 ROK

Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opak. wielomateriałowe odpady biodegradowalne – 1 x / m-c

Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością 1 x / m-c dla zabudowy jednorodzinnej


1 PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA:

Gnieździska, Eustachów Duży, Fanisławice, Fanisławiczki, Marianów Duży, Marianów Mały, Michala Góra, Orczów, Ruda Zajączkowska


8.I, 5.II, 5.III, 7.IV (sobota), 7.V, 4.VI, 2.VII, 6.VIII, 3.IX, 1.X, 5.XI, 3.XII

29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE


2 PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA

Antonielów, Barycz, Ewelinów, Huta Jabłonowa, Jasień , Jedle,Krężołek, Lasocin, Łopuszno ul. Imielnia, Naramów, Nowa Skałka,Przegrody, Rudniki, Skałka Polska,


8.I, 12.II, 12.III, 9.IV, 14.V, 11.VI, 9.VII, 13.VIII, 10.IX, 8.X, 12.XI, 10.XII

29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE


3 ŚRODA MIESIĄCA

Czałczyn, Grabownica, Józefina,Olszówka, Sarbice Drugie, Sarbice Pierwsze, Wielebnów, Zasłońce


17.I, 21.II, 21.III, 18.IV, 16.V, 20.VI, 18.VII, 18. VIII (sobota), 19.IX, 17.X, 21.XI, 19.XII

29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE


3 PIĄTEK MIESIĄCA

Czartoszowy, Dobrzeszów, Nowek, Piotrowiec, Podewsie, Snochowice,


19.I, 16.II, 16.III, 20.IV, 18.V, 15.VI, 20.VII, 17.VIII, 21.IX, 19.X, 16.XI, 21.XII

29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE


4 PIĄTEK MIESIĄCA:

Eustachów Mały, Łopuszno


26.I, 23.II, 23.III, 27.IV, 25.V, 22.VI, 27.VII, 24.VIII, 28.IX, 26.X, 23.XI, 28.XII

29 SIERPNIA – ODPADY WIELKOGABARYTOWEUWAGA! ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7:00 W DNIU ODBIORU