Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od października do grudnia 2020 roku