Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku Gmina Łopuszno


Termin odbioru odpadów

Miejscowości

Odpady zmieszane i biodegradowalne Worek czarny i brązowy

Odpady segregowane szkło worek zielony

Odpady segregowane Plastik i Papier worek żółty i niebieski

Gnieździska, Eustachów Duży, Fanisławice, Fanisławiczki, Marianów Duży, Marianów Mały, Michala Góra, Orczów, Ruda Zajączkowska

21.01.2021

14.01.2021

14.01.2021

Antonielów, Barycz, Ewelinów, Huta Jabłonowa, Jasień , Jedle,Krężołek, Lasocin, Łopuszno ul. Imielnia, Naramów, Nowa Skałka,Przegrody, Rudniki, Skałka Polska,

20.01.2021

13.01.2021

13.01.2021

Czałczyn, Grabownica, Józefina,Olszówka, Sarbice Drugie, Sarbice Pierwsze, Wielebnów, Zasłońce

22.01.2021

15.01.2021

15.01.2021

Czartoszowy, Dobrzeszów, Nowek, Piotrowiec, Podewsie, Snochowice,

19.01.2021

12.01.2021

12.01.2021

Eustachów Mały, Łopuszno

18.01.2021

11.01.2021

11.01.2021