Szanowni Mieszkańcy

Niniejszym informuję, że stawki opłat na 2020 r. za odpady komunalne pozostają bez zmian.

Usługę wywozu będzie świadczyć firma:

PUK TAMAX

os. Sady 20/2

28-340 Sędziszów

Mieszkańcy, którzy zadeklarowani sposób nieselektywny muszą zmienić deklarację na odpady selektywne – każdy z nas musi segregować odpady

Od 1 stycznia 2020 r. zmienia się częstotliwość odbioru odpadów,

Odpady nieselektywne od miesiąca kwietnia 2020 do 31 października 2020 r.będą odbierane z większą częstotliwością (raz na dwa tygodnie),

Odpady selektywne (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło) 1 raz na dwa miesiące


Uwaga!

zmianie ulega Nr Konta do wpłat za odpady komunalne

BS Łopuszno

37 8499 0008 0000 0071 2000 0073