Terminy wnoszenia opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Rata 1 - do 30 marca

Rata 2 - do 30 czerwca

Rata 3 - do 30 września

Rata 4 - do 30 grudnia

Należności należy regulować na rachunek Nr:

BS Łopuszno 84 8499 0008 0000 0071 2000 0003