ZBIÓRKA FOLII PO KISZONKACH I SIANOKISZONKACH

   

Informujemy, że na terenie gminy Łopuszno będzie przeprowadzona zbiórka folii po kiszonkach i sianokiszonkach oraz worków po nawozach.

Zgłoszeń należy dokonywać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Łopusznie pok. nr 1 lub pod numerem telefonu   41 39 14-009 wew. 19  w terminie do dnia 11 lipca   2014r.;
  • osoby zgłaszające powinny podać imię i nazwisko, miejsce odbioru folii   oraz telefon kontaktowy
  • ponadto należy określić przybliżoną ilość folii w „kg", które zostaną przekazane   w trakcie zbiórki.

Zbiórkę Firma przeprowadzi bezpłatnie po zebraniu odpowiedniej liczby gospodarstw chętnych do przekazania w/w odpadów.

Termin będzie podany w następnym ogłoszeniu.

  • Odpady należy zgromadzić   przed posesje  w widocznym miejscu umożliwiającym swobodny dojazd i załadunek.
  • Przedsiębiorca będzie odbierał: folie po sianokiszonkach, worki po nawozach, Folię do odbioru należy w miarę możliwości oczyścić.
  • Folia mocno zabrudzona i mokra nie będzie odbierana.
  • Osoby, które zgłoszą się na listę do tut. urzędu, są proszone aby nie przekazywały odpadu innemu podmiotowi oferującemu odbiór folii.
  • Zbiórka nie dotyczy siatek oraz sznurków snopowiązałkowych, oraz folii pryzmowych.