PODATEK ROLNY:

stawka liczona według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r.

- od 1 ha przeliczeniowego: 2,5 q x 58,55 zł = 146,3750 zł

- od 1 ha fizycznego: 5q x 58,55 zł = 292,75 zł


PODATEK LEŚNY:

Stawka liczona według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r.

- dla lasów pozostałych od 1 ha: 0,220 m³ x 196,84 zł = 43,3048 zł


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI :

- stawki zgodnie z uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2018 r.